Vítame Vás na oficiálnej stránke občianskeho združenia Eduka

Sme nezisková organizácia pôsobiaca od roku 2015 so sídlom na Karpatskom námestí v Bratislave. Naše hlavné činnosti sú zamerané na vzdelávanie a činnosti s tým súvisiace, ako:

      • organizovanie kurzov, seminárov, konferencií, kultúrnych, umeleckých, športových, spoločenských a iných podujatí,
      • podpora účasti členov na vzdelávacích aktivitách doma aj v zahraničí

Cieľom nášho občianskeho združenia je rozvoj osobnosti členov, rozvíjanie ich schopností a zručností čo prispieva k zvýšeniu hodnoty na trhu práce. Našou víziou je docieliť, aby mali členovia prostredníctvom nás prístup k vzdelaniu v oblastiach, ktoré si sami vyberú (napr. Web development, business, IT, osobnostný rozvoj, dizajn, marketing, zdravie, šport a mnohé ďalšie).

Ponúkame aj úsporné riešenia pre spoločnosti, ktoré majú záujem o vzdelávanie svojich zamestnancov.

Teší nás, že ste navštívili našu stránku, v prípade otázok sa na nás môžete obrátiť.

Kde nás nájdete:

adresa: Račianska 13917/26D

PSČ: 831 02 Bratislava

IČO: 50042505

Dátum vzniku: 27.11.2015

Č.účtu: SK02 0900 0000 0051 5792 5303

BIC: GIBASKBX

Viete nás nájsť aj online na:

Informatika verejnej správy www.ives.sk

Ministerstvo vnútra www.minv.sk

Dve percenta www.dvepercenta.sk

FINSTAT www.finstat.sk

Tel. kontakt:

  • +421 911 055 516 (konateľ - Martin Mihál)
  • +421 904 664 943 (konateľ - Jakub Štutika)