top of page

Objavte Dynamiku Amerického Trhu prostredníctvom Sektorových ETF

Naša stránka ponúka unikátny pohľad na rôzne odvetvia amerického trhu prostredníctvom špecializovaných sektorových ETF. Každé odvetvie - od technológií po zdravotnú starostlivosť, financie, spotrebné tovary a mnoho ďalších - je reprezentované vybranými ETF, ktoré poskytujú detailný náhľad na jeho jedinečné charakteristiky a výkonnosť. Tento prístup umožňuje investorom nielen lepšie pochopiť rôznorodosť a komplexnosť amerického trhu, ale aj identifikovať príležitosti v konkrétnych sektoroch, ktoré najlepšie zodpovedajú ich investičným stratégiám. Sledujte s nami vývoj jednotlivých odvetví a objavte potenciál, ktorý ponúkajú sektorové ETF vo vašom investičnom portfóliu.

Okrem poskytovania detailných informácií o jednotlivých odvetviach amerického trhu, naša stránka zdôrazňuje význam diverzifikácie prostredníctvom ETF. Využitím sektorových ETF môžete rozšíriť vaše investičné horizonty a minimalizovať riziká spojené s koncentráciou v jednom sektore.

Top 10 vlastnených akcií
Ticker

GOOGL
MSFT
GOOG
META
AMZN
V
BRK.B
WFC
UNH
MA
Názov

Alphabet Inc.
Microsoft Corp.
Alphabet Inc. CL C
Meta Platforms
Amazon.com Inc.
Visa Inc.
Berkshire Hathaway CL B
Wells Fargo
United Health Group Inc.
Mastercard Inc.
Top 10 akcií podľa % podielu
Ticker

MSFT
BRK.A
META
GOOG
GOOGL
AMZN
BRK.B
V
BAC
MA
Názov

Microsoft Corp.
Berkshire Hathaway CL A
Meta Platforms
Alphabet Inc. CL C
Alphabet Inc.
Amazon.com Inc.
Berkshire Hathaway CL B

Visa Inc.
Bank of America Corp.
Mastercard Inc.
Top 10 nákupov v Q3 2023
Top 10

GOOGL
META
AMZN
DIS
MSFT
UNH
CVS
TMO
DG
CHTR
Názov

Alphabet Inc.
Meta Platforms Inc.
Amazon.com Inc.
Walt Disney Co.
Microsoft Corp.
United Health Group Inc.
CVS Health Corp.
Thermo Fisher Scientific
Dollar General
Charter Communications
bottom of page