top of page

Investovanie do ETF: Ako začať a prosperovať - Rôzne typy ETF a ich charakteristiky


Rôzne typy ETF a ich charakteristiky

ETF, alebo Exchange-Traded Funds, predstavujú flexibilný a populárny investičný nástroj. Existuje viacero typov ETF, každý s unikátnymi charakteristikami a využitiami. Poďme sa bližšie pozrieť na niektoré z najbežnejších typov.Akciové ETF

 • Charakteristika: Tieto fondy sledujú akciové indexy ako S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average. Umožňujú investorom vystaviť sa širokému spektru akcií prostredníctvom jediného obchodu.

 • Využitie: Akciové ETF sú ideálne pre diverzifikáciu portfólia a dlhodobé investovanie. Môžu byť využité na cieľové investovanie v určitých sektoroch alebo geografických regiónoch.


Medzi príklady akciových ETF patria:


 1. SPDR S&P 500 ETF (SPY): Tento fond je jedným z najznámejších a najväčších ETF na svete. Sleduje výkonnosť S&P 500 Indexu, čo znamená, že poskytuje expozíciu voči 500 popredným americkým spoločnostiam naprieč rôznymi odvetviami.

 2. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Tento fond ponúka širokú expozíciu voči celkovému americkému akciovému trhu. Zahŕňa malé, stredné a veľké spoločnosti, poskytujúc diverzifikovaný portfólio amerických akcií.

 3. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): Tento fond sa zameriava na rozvíjajúce sa trhy, ponúkajúc investorom expozíciu voči spoločnostiam v krajinách ako sú Čína, India, Brazília a Južná Kórea.

 4. Invesco QQQ Trust (QQQ): Tento ETF sleduje NASDAQ-100 Index, ktorý obsahuje 100 najväčších a najtechnologicky pokročilých nefinančných spoločností obchodovaných na burze NASDAQ. Je to populárna voľba pre investorov, ktorí hľadajú expozíciu voči technologickému sektoru.

 5. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): Tento fond poskytuje expozíciu voči akciovým trhom rozvinutých krajín mimo USA, vrátane Európy, Austrálie a východnej Ázie.


Tieto fondy sú len príkladmi a ukazujú rozmanitosť, ktorú akciové ETF ponúkajú, od sledovania veľkých indexov až po špecifické trhové segmenty alebo geografické regióny. Pri výbere akciového ETF je dôležité zvážiť faktory ako celkové poplatky, výkonnosť fondu a ako sa hodí do celkovej investičnej stratégie a cieľov.Dlhopisové ETF

 • Charakteristika: Tieto fondy investujú do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov. Sledujú rôzne druhy dlhopisových indexov vrátane štátnych, korporátnych alebo miestnych dlhopisov.

 • Využitie: Dlhopisové ETF sú vhodné pre konzervatívnejších investorov, ktorí hľadajú stabilnejší príjem a nižšie riziko.


Medzi príklady dlhopisových ETF patria:


 1. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): Tento ETF sleduje Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, ktorý zahŕňa široký mix štátnych, hypotekárnych, korporátnych a miestnych dlhopisov. Je to jeden z najväčších a najpopulárnejších dlhopisových ETF na trhu.

 2. Vanguard Total Bond Market ETF (BND): Tento fond poskytuje expozíciu voči celkovému americkému dlhopisovému trhu, vrátane štátnych, korporátnych a medzinárodných dlhopisov denominovaných v dolároch. Ponúka diverzifikáciu a stabilný príjem.

 3. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK): Tento ETF sa zameriava na tzv. "junk bonds" alebo vysoko výnosné dlhopisy s nižším kreditným hodnotením. Hoci nesú vyššie riziko, tiež ponúkajú potenciál pre vyššie výnosy.

 4. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): Tento fond investuje do dlhopisov s vysokým kreditným hodnotením vydávaných korporáciami. Je vhodný pre investorov hľadajúcich stabilný príjem s relatívne nižším rizikom.

 5. Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH): Tento ETF investuje do korporátnych dlhopisov s krátkou splatnosťou, čo znižuje citlivosť na zmeny úrokových mier a znižuje riziko kapitálových strát v prípade rastúcich úrokových sadzieb.


Dlhopisové ETF ponúkajú rôzne úrovne rizika a výnosu, v závislosti od typov dlhopisov, do ktorých investujú. Je dôležité si byť vedomý týchto rozdielov a zvážiť, ako sa každý fond hodí do vašej celkovej investičnej stratégie a tolerancie k riziku.Sektorové a tematické ETF

 • Charakteristika: Tieto fondy sa sústredia na špecifické odvetvia alebo témy, napríklad technológie, zdravotníctvo, obnoviteľnú energiu alebo dokonca umelú inteligenciu.

 • Využitie: Umožňujú investorom špecializovať sa na konkrétne sektory, ktoré očakávajú, že budú rásť, alebo ktoré zodpovedajú ich osobným záujmom či hodnotám.


Sektorové a tematické ETF poskytujú investorom možnosť špecializovať sa na konkrétne odvetvia alebo tematické oblasti. Tu sú niektoré príklady:


 1. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): Tento ETF sleduje technologický sektor a investuje do popredných technologických spoločností, ako sú Apple, Microsoft a iné. Je vhodný pre investorov, ktorí chcú profitovať z rastu a inovácií v technologickom odvetví.

 2. Vanguard Health Care ETF (VHT): Tento fond sa zameriava na zdravotnícky sektor, vrátane farmaceutických spoločností, biotechnologických spoločností a výrobcov zdravotníckych prístrojov. Ponúka expozíciu voči odvetviu, ktoré môže byť menej citlivé na hospodárske cykly.

 3. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): Tento ETF investuje do spoločností zaoberajúcich sa obnoviteľnou energiou po celom svete. Je to príklad tematického ETF, ktorý sa zameriava na trend udržateľnosti a zelenej energie.

 4. Financial Select Sector SPDR Fund (XLF): Tento fond poskytuje expozíciu finančnému sektoru, vrátane bánk, poisťovní a investičných spoločností. Finančný sektor môže ponúkať rastový potenciál v obdobiach ekonomického rastu.

 5. SPDR S&P Retail ETF (XRT): Tento ETF sa zameriava na maloobchodný sektor a investuje do rôznych maloobchodných spoločností. Ponúka expozíciu voči spotrebiteľským trendom a maloobchodnému správaniu.

 6. ARK Innovation ETF (ARKK): Tento tematický ETF sa zameriava na spoločnosti, ktoré sú lídrami a inovátormi vo svojich oblastiach, vrátane genómovej techniky, robotiky, umelej inteligencie a fintech. ARKK sa snaží využiť potenciál disruptívnych technológií.


Tieto fondy demonštrujú, ako sektorové a tematické ETF umožňujú investorom cieľavedomé investovanie do konkrétnych oblastí záujmu alebo do odvetví, ktoré očakávajú rast. Pri výbere takéhoto typu ETF je však dôležité zvážiť konkrétne riziká spojené s daným sektorom alebo témou.Komoditné ETF

 • Charakteristika: Tieto ETF investujú do fyzických komodít ako sú zlato, ropa alebo poľnohospodárske produkty, alebo do futures kontraktov týchto komodít.

 • Využitie: Sú užitočné pre diverzifikáciu, keďže cena komodít je často nekorelovaná s tradičnými akciovými alebo dlhopisovými trhmi.


Komoditné ETF poskytujú investorom prístup k trhom s komoditami bez nutnosti priameho nákupu fyzickej komodity. Tu sú niektoré príklady:


 1. SPDR Gold Shares (GLD): Tento ETF je jedným z najväčších a najznámejších fondov investujúcich do zlata. GLD poskytuje expozíciu voči cene zlata tým, že drží fyzické zlaté tyčinky. Je populárny medzi investorami, ktorí hľadajú bezpečný prístav počas hospodárskych turbulencií alebo ako ochranu proti inflácii.

 2. iShares Silver Trust (SLV): Podobne ako GLD, aj SLV poskytuje investorom expozíciu voči cene striebra tým, že drží fyzické strieborné tyčinky. Striebro môže byť atraktívnou investíciou ako priemyselný kov aj ako monetárny aktív.

 3. United States Oil Fund (USO): Tento ETF sleduje cenu ropy, pričom primárne investuje do futures kontraktov na ropu. Je to spôsob, ako získať expozíciu voči cenám ropy bez nutnosti fyzicky vlastniť ropu.

 4. Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC): DBC je príkladom diverzifikovaného komoditného ETF, ktorý investuje do širokej škály komodít vrátane ropy, zlata, striebra, poľnohospodárskych produktov a ďalších. Tento fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu komodít.

 5. Teucrium Corn Fund (CORN): CORN je špecializovaný ETF, ktorý poskytuje expozíciu trhu s kukuricou prostredníctvom futures kontraktov na kukuricu. Je to príklad ETF zameraného na špecifickú poľnohospodársku komoditu.


Tieto fondy umožňujú investorom diverzifikovať svoje portfólio prostredníctvom expozície voči komoditám, ktoré môžu reagovať odlišne od akciových a dlhopisových trhov. Je však dôležité si byť vedomý rizík spojených s komoditnými trhmi, vrátane volatility cien a vplyvu ekonomických faktorov.Geograficky špecifické ETF

 • Charakteristika: Tieto fondy investujú do konkrétnych geografických regiónov, ako sú rozvíjajúce sa trhy, Európa, Ázia alebo Latinská Amerika.

 • Využitie: Umožňujú investorom využiť rastový potenciál určitých regiónov alebo diverzifikovať svoje investície na globálnej úrovni.


Geograficky špecifické ETF poskytujú investorom možnosť investovať do konkrétnych regiónov alebo krajín. Tu sú niektoré príklady:


 1. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK): Tento ETF poskytuje expozíciu akciovým trhom v Európe, investujúc do veľkých a stredných spoločností v rôznych európskych krajinách. Zahŕňa akcie z rozvinutých európskych trhov ako sú Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko a ďalšie.

 2. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): EEM je populárny ETF, ktorý investuje do akcií spoločností umiestnených v rozvíjajúcich sa trhoch, ako sú Čína, Južná Kórea, India a Brazília. Ponúka expozíciu dynamickým a rastúcim ekonomikám.

 3. iShares China Large-Cap ETF (FXI): Tento fond sa zameriava konkrétne na veľké čínske spoločnosti. FXI sleduje index FTSE China 50, ktorý zahŕňa 50 najväčších a najlikvidnejších čínskych akcií obchodovaných na Hongkongské burze.

 4. WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ): DXJ poskytuje expozíciu voči japonským akciám, pričom zároveň chráni pred rizikom výkyvov výmenného kurzu jenu voči doláru. Tento fond je vhodný pre investorov, ktorí chcú investovať do Japonska, ale obávajú sa dopadu menových pohybov.

 5. iShares Latin America 40 ETF (ILF): ILF investuje do najväčších spoločností v Latinskej Amerike, vrátane tých v Brazílii, Mexiku, Chile a ďalších. Tento fond umožňuje investorom vystaviť sa ekonomickému potenciálu a rastu v regióne Latinskej Ameriky.


Geograficky špecifické ETF umožňujú investorom diverzifikovať svoje investície mimo domáceho trhu a využiť potenciálne príležitosti na zahraničných trhoch. Pri investovaní do týchto fondov je však dôležité zvážiť geopolitické riziká, menové riziká a ďalšie špecifické faktory ovplyvňujúce konkrétne regióny alebo krajiny.Inverzné a pákové ETF

 • Charakteristika: Inverzné ETF sú navrhnuté tak, aby získavali, keď index, ktorý sledujú, klesá. Pákové ETF používajú finančné deriváty a dlh, aby zosilnili výnosy (pozitívne alebo negatívne) indexu.

 • Využitie: Sú vhodné pre skúsených investorov, ktorí chcú špekulovať na trhových pohyboch alebo chrániť svoje portfólio pred poklesmi.


Inverzné a pákové ETF sú špeciálne typy fondov navrhnuté pre pokročilých investorov, ktorí chcú využiť pokročilé stratégie, ako je spekulácia na pokles cien alebo zosilnenie trhových pohybov. Tu sú niektoré príklady:


 1. ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ): Tento je príkladom inverzného pákového ETF. SQQQ je navrhnutý tak, aby poskytoval trojnásobný inverzný výnos denných výkonností indexu NASDAQ-100. To znamená, že ak index NASDAQ-100 klesne o 1%, SQQQ by teoreticky mal stúpnuť o 3%.

 2. Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS): SPXS je ďalším príkladom inverzného pákového ETF, tentokrát zameraného na S&P 500. Tento fond sa snaží poskytnúť trojnásobný inverzný výnos denných pohybov S&P 500, čo znamená, že ak S&P 500 klesne, hodnota SPXS by mala rásť a naopak.

 3. ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT): TBT je inverzný pákový ETF, ktorý sa zameriava na dlhodobé americké štátne dlhopisy. Tento fond sa snaží poskytnúť dvojnásobný inverzný výnos denných pohybov dlhodobých (20+ rokov) štátnych dlhopisov.

 4. ProShares Ultra S&P500 (SSO): Na druhej strane, SSO je príkladom pákového ETF, ktorý sa snaží poskytnúť dvojnásobný denný výnos S&P 500. Ak teda index S&P 500 stúpne o 1%, SSO by mal teoreticky stúpnuť o 2%.

 5. Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT): NUGT je pákový ETF zameraný na zlaté bane. Tento fond sa snaží poskytnúť dvojnásobný denný výnos indexu NYSE Arca Gold Miners Index.


Tieto typy ETF sú vhodné pre skúsených investorov, ktorí majú dobré pochopenie trhových mechanizmov a sú si vedomí vyšších rizík spojených s pákovým a inverzným obchodovaním. Pákové a inverzné ETF môžu byť veľmi volatilné a nie sú vhodné pre dlhodobé investičné stratégie.ETF sledujúce alternatívne aktíva

 • Charakteristika: Tieto fondy investujú do alternatívnych aktív ako sú súkromný kapitál, hedge fondy alebo nehnuteľnosti.

 • Využitie: Poskytujú prístup k aktívam, ktoré sú zvyčajne mimo dosah individuálnych investorov.


ETF sledujúce alternatívne aktíva poskytujú expozíciu voči menej tradičným investičným triedam. Tieto fondy môžu byť atraktívnou možnosťou pre diverzifikáciu portfólia. Tu sú niektoré príklady:


 1. SPDR Gold Trust (GLD): Aj keď je často klasifikovaný ako komoditný ETF, GLD môže byť tiež považovaný za fond alternatívnych aktív, keďže poskytuje priamu expozíciu voči zlatu, ktoré je považované za alternatívnu investičnú triedu. GLD investuje priamo do fyzického zlata.

 2. VanEck Vectors REIT ETF (VNQ): Tento ETF investuje do realitných investičných trustov (REIT), čo sú spoločnosti, ktoré vlastnia a spravujú nehnuteľnosti. REITy sú populárne ako alternatíva k priamemu vlastníctvu nehnuteľností a môžu poskytovať pravidelný príjem z prenájmov.

 3. iShares Global Infrastructure ETF (IGF): IGF poskytuje expozíciu globálnym spoločnostiam zaoberajúcim sa infraštruktúrou, vrátane energetiky, dopravy a komunikačných služieb. Infraštruktúra je považovaná za stabilnú a dlhodobo výnosnú investičnú triedu.

 4. PowerShares DB Agriculture Fund (DBA): DBA investuje do poľnohospodárskych komodít prostredníctvom futures kontraktov. Tento fond sleduje výkonnosť najpopulárnejších poľnohospodárskych tovarov, ako sú kukurica, sója, pšenica a cukor.

 5. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): Hoci technicky nie je ETF, GBTC poskytuje expozíciu voči bitcoinu, čo je digitálna mena považovaná za alternatívnu aktívovú triedu. Tento trust uľahčuje investovanie do bitcoinu bez nutnosti priameho vlastníctva kryptomeny.


Tieto fondy ukazujú, ako alternatívne aktíva môžu poskytnúť diverzifikáciu mimo tradičných akcií a dlhopisov. Avšak je dôležité mať na pamäti, že alternatívne aktíva môžu byť často volatilnejšie a môžu mať odlišné rizikové profily v porovnaní s tradičnými investičnými triedami.


Záverom:


ETF ponúkajú širokú škálu investičných možností, čo umožňuje investorom prispôsobiť svoje portfólio podľa ich investičných cieľov, tolerancie k riziku a záujmov. Od tradičných akcií a dlhopisov až po špecifické sektory, regióny alebo dokonca alternatívne aktíva, existuje ETF pre takmer každý typ investora. Je však dôležité porozumieť jednotlivým typom a ich špecifikám, aby ste mohli urobiť informované investičné rozhodnutia.

Comments


bottom of page