top of page

OČAKÁVANÉ REPORTY FINANČNÝCH VÝSLEDKOV (8. - 12. 1. 2024)V druhom týždni januára 2024 sa investorom naskytne pohľad na finančné výsledky niekoľkých kľúčových hráčov na trhu. Tu je stručný prehľad očakávaných reportov:


9. januára:


  • Albertsons Companies (ACI): Predpokladaný EPS 0,65 a tržby 18,362 miliardy USD. Tento maloobchodník s potravinami bude sledovaný kvôli jeho výkonu v konkurenčnom retailovom sektore.

  • TD Synnex (SNX): Očakáva sa EPS 2,67 a tržby 14,476 miliardy USD. Ako veľkoobchodný distribútor technológií, jeho výsledky naznačia trendy v IT sektore.


12. januára:


  • JP Morgan Chase (JPM): Očakáva sa EPS 3,45 a tržby 39,698 miliardy USD. Jeden z najväčších svetových bánk, jeho výsledky sú indikátorom zdravia finančného sektora.

  • UnitedHealth Group Inc (UNH): Predpovedaný EPS 5,98 a tržby 91,94 miliardy USD. Ako lídri v zdravotnej starostlivosti, ich výsledky odrážajú stav tohto odvetvia.

  • Wells Fargo and Company (WFC): Očakáva sa EPS 0,93 a tržby 20,349 miliardy USD. Táto banka je dôležitým hráčom na trhu s finančnými službami.

  • Delta Air Lines (DAL): Predpokladaný EPS 1,16 a tržby 13,563 miliardy USD. Ako veľká letecká spoločnosť, ich reporty sú kľúčové pre odvetvie cestovania.

  • Bank of America Corp (BAC): Očakáva sa EPS 0,6 a tržby 23,872 miliardy USD. Jej výkonnosť naznačuje smerovanie bankového sektora.

  • BlackRock (BLK): Predpovedaný EPS 8,74 a tržby 4,593 miliardy USD. Ako najväčší správca aktív na svete, BlackRock je barometrom investičného priemyslu.

  • Citigroup (C): Očakáva sa EPS 0,09 a tržby 18,857 miliardy USD. Ich výsledky odzrkadľujú globálne bankové a finančné trendy.

  • The Bank of New York Mellon Corp (BK): Predpovedaný EPS 0,87 a tržby 4,293 miliardy USD. Ako banka s dôrazom na služby správy aktív a korporátneho bankovníctva, jej výkonnosť je dôležitá pre celý finančný sektor.


Tieto reporty poskytujú podrobný pohľad na stav a vývoj v rôznych odvetviach ekonomiky a sú zásadné pre investičné rozhodovania a trhové predpovede.

Comments


bottom of page