top of page

Obchodujeme Opcie - Úvod


Pár úvodných slov


Hlavným cieľom tohto kurzu je poskytnúť čitateľovi hlbšie porozumenie opciám, ich výhodám a nevýhodám, a ukázať, ako je možné zvýšiť zhodnotenie účtu vďaka strategickému použitiu opcií pri obchodovaní. Kurz vyžaduje aspoň základné znalosti finančných trhov, a preto nebudeme podrobne rozoberať základné pojmy ako bid/ask cena, margin, akcie, ETF, komodity, ani proces výberu brokera, nastavenia obchodnej platformy či zdaňovanie.


Je dôležité si uvedomiť, že každé obchodovanie na burze prináša určité riziká a každý, kto vstupuje na trh ako účastník, by mal dokonale rozumieť obchodom, ktoré otvára. Práve preto kurz kládze dôraz na dôsledné vzdelávanie a obozretný prístup k obchodovaniu.


Pozrime sa bližšie na opcie. Obchodovanie s opciami obvykle nie je štýlom začínajúcich obchodníkov. Pri burze si mnohí predstavia pákové obchody a intradenné transakcie, no pozície držané dlhodobo ponúkajú menej agresívny, no zato oveľa kontrolovanejší spôsob obchodovania. Táto metóda umožňuje investorom vďaka správne zvolenej stratégii predvídať maximálnu možnú stratu a zároveň odhadnúť potenciál zisku.

Opcie majú neuveriteľnú komplexitu a flexibilitu v použití. Môžu byť obchodované samostatne bez vlastnenia podkladového aktíva, čo umožňuje široké spektrum obchodných stratégií od jednoduchých po veľmi sofistikované.


Vďaka opciám je možné nakupovať akcie za nižšiu cenu, než je aktuálna na burze, a hedžovať súčasné pozície, či už akciové alebo komoditné, a ochrániť tak portfólio pred prudkými prepadmi. To otvára dvere k zabezpečeniu investícií proti nečakaným trhovým výkyvom a poskytuje investorom nástroj na riadenie rizika.


Kurz je určený nielen pre začínajúcich obchodníkov, ktorí chcú s opciami začať, ale je prospešný aj pre skúsených investorov, ktorí chcú nakupovať podkladové aktíva ako akcie za nižšie ceny. Príkladom môže byť akcia spoločnosti VZ stojaca 50 USD, kde vďaka cash secured put opcii môže investor znížiť nákupnú cenu akcie na 45 USD, čo pri nákupe 10 000 akcií predstavuje úsporu až 50 000 USD.


Tento minikurz v článkovej podobe môže byť tiež prínosom pre skúsených obchodníkov, ktorí sa chcú naučiť, ako hedžovať svoje existujúce pozície a vyhnúť sa devastujúcim stratám vznikajúcim pri nečakaných trhových prepadoch alebo tzv. "čiernym labutiam". Okrem toho sa čitatelia dozvedia o rozličných strategických prístupoch, ktoré môžu využiť pri svojom obchodovaní, či už ide o získavanie prémie z predaja opcií alebo o komplexné štruktúry ako sú spreadové obchody alebo strangle.


Tento kurz je teda pre všetkých, ktorí majú záujem rozšíriť si svoje obzory v oblasti opčného obchodovania a naučiť sa, ako môžu opcie poslúžiť ako efektívny nástroj pre riadenie investícií a zabezpečenie portfólia. Podme sa teda spoločne pozrieť na opcie a ich obchodovanie.


Úvod do obchodovania s opciami


Ako som už vyššie spomenul, obchodovanie s opciami zvyčajne nie je to, s čím začínajú nováčikovia na trhu. Každý sa najskôr chce pustiť do intradenného obchodovania s vysokou frekvenciou na páku s predstavou vysokých výnosov v krátkom čase. Filmy ako "Margin Call", "Big Short" a "Vlk z Wall Street" sú tie, ktoré si obvykle predstavíte, keď niekto spomenie akciový trh.


Obchodovanie s opciami je však iný príbeh. Vaše pozície sú otvorené na dni alebo niekedy dokonca mesiace. Samozrejme, existujú aj obchodníci s opciami, ktorí obchodujú krátkodobo, ale väčšina obchodníkov s opciami nie je taká agresívna. Záleží na vašich cieľoch, stratégiách a očakávaných ročných výnosoch. Predpokladám, že väčšina vašich obchodov s opciami bude pozičná a tieto pozície si budete držať viac ako týždeň. Stratégie obchodovania s opciami, ak sú správne použité, môžu viesť k výnosom, ktoré prekonajú index SPY s veľkým náskokom. Môžete presne vypočítať, aké sú vaše riziká, maximálne straty, zisky a dokonca aj pravdepodobnosť ziskovosti. Použitie opcií je veľmi komplexné. Vďaka opciam môžete nakupovať akcie za nižšiu cenu, než je aktuálna spotová cena, použitím stratégie "cash secured put". Opcie vám tiež umožňujú hedžovať vaše pozície a pomôcť vám vyhnúť sa veľkým strátam, ktoré spôsobujú korekcie a trhové krachy.


Tieto články nie sú len pre obchodníkov, ktorí začínajú svoju cestu s novým štýlom obchodovania. Má hodnotu aj pre traderov a value investorov, ktorí môžu profitovať z implementácie stratégií obchodovania s opciami do ich obchodného alebo investičného štýlu.


Či ste začiatočník, pokročilý alebo expert, tento kurz môže rozšíriť vaše obzory. Naučíte sa nové obchodné stratégie, ktoré možno, ako už bolo spomenuté, použiť aj na hedžovanie vašich existujúcich pozícií a vyhnúť sa ničivým stratám, ktoré vznikajú pri krachoch na akciovom trhu a čiernych labutiach.


Štruktúra článkov

Tieto články sa skladajú z dvoch hlavných častí. Prvá časť je zameraná na teóriu. Budem sa snažiť všetko vysvetliť čo najjasnejšie, aby pre vás neostalo nič neznáme, skôr než prejdeme k druhej, praktickej časti kurzu. V praktickej časti vám ukážem, ako jednoduché je implementovať základné opcie do zložitejších opčných stratégií, ako sú legendárne Iron Condors, Short Strangles a podobne.


Prejdeme si Call opcie, Put opcie, kto je kupujúci a predávajúci opcií, aké výhody, nevýhody a riziká tieto role prinášajú, vysvetlíme prvky opčného tickera, požadovanú maržu pre opčné stratégie, ako sú opcie oceňované, vplyv volatility a opčné Greeks.

Druhá časť je praktická, s príkladmi opčných stratégií, ktoré sa bežne používajú na generovanie ziskov.

Comments


bottom of page