top of page

Prečo a ako investovať

Investovanie je podľa štatistiky na Slovensku stále nepopulárne, nakoľko väčšina ľudí drží hotovosť na bankových účtoch s nulovým až záporným zhodnotením (ak vezmeme do úvahy poplatky), čo pri súčasnej inflácií garantuje stratu kúpnej sily úspor.


Z môjho pohľadu je to spôsobené viacerými faktormi:


 1. Nedostatočným finančným vzdelaním, nakoľko sa v školách nevyučujú základné koncepty investovania, sporenia, vývoja trhov, dokonca sa nepreberajú ani témy zahŕňajúce základné pojmy ako hypotéka, úver, lízing, rozdiel medzi kreditnými a debetnými kartami a podobne

 2. Bankové investičné produkty ponúkané na našom trhu s porovnaním zahraničných fondov ETF sú vysoko nekonkurenčné z hľadiska výkonnosti a hlavne poplatkov, ktoré zaručujú výnos hlavne bankám, ktoré tieto produkty ponúkajú

 3. Jazyková bariéra je tiež jedným z faktorov, ktorá sa už v súčasnosti vytráca. Pri skladbe portfólia je potrebné rozumieť produktom do ktorých investujeme svoje peniaze. Ako príklad si vieme uviesť kvartálne reporty výsledkov spoločností, ktoré väčšina spoločností zverejňuje každý štvrťrok v anglickom jazyku. Aby sme tomuto reportu porozumeli, bez znalosti anglického jazyka sa nepohneme

 4. Nedôvera v zhodnotenie peňazí na burze – veľa ľudí je presvedčených, že bežný človek pri obchodovaní na burze môže o peniaze iba prísť a ziskové sú iba veľké inštitúcie, banky, fondy. Ako môže človek veriť burze, keď pravidelne číta o prepadoch, korekciách a o ľuďoch, ktorí prišli pri obchodovaní o všetko?


Áno, obchodovanie na burze a investovanie so sebou nesie mnohé riziká, ktorým investor musí rozumieť. Štatisticky vychádza, že každé dva roky sa trh prepadne o viac ako 10%. Každých šesť rokov je prepad väčší ako 25%. To sú čísla, ktorým musí investor rozumieť ešte predtým, ako začne investovať. Z dlhodobého hľadiska, pokiaľ investor vie stráviť tieto prepady, je odmenený veľmi priaznivým zhodnotením. Za posledných desať rokov bolo ročné zhodnotenie trhu (S&P 500) 13,95%, pokiaľ toto číslo upravíme o infláciu, tak sa dostaneme k zhodnoteniu 11,95%. Za posledných tridsať rokov je toto čislo trochu menšie – zhodnotenie 10,7%, po upravení výnosu o infláciu sa dostaneme k číslu 8,3%. Pre zaujímavosť priemerný ročný výnos trhu za posledných paťdesiat rokov je 10,9% a po zahrnutí inflácie sa dostaneme k zhodnoteniu 6,8%.


Koľko je investorov, toľko štýlov investovania existuje. Pre tento článok budeme predpokladať, že cieľom nášho investovania je vytvorenie si stabilného pasívneho príjmu. Tento štýl sa zameriava na investovanie do stabilných spoločností s označením „blue chips“ (tento termín je z hry Poker, kde modré žetóny majú najvyššiu hodnotu). Avšak nie všetky blue chips vyplácajú dividendy, preto si treba spraviť domácu úlohu a odfiltrovať si spoločnosti, ktoré našu podmienku vyplácania dividendy spĺňajú. Pre inšpiráciu a začínajúcich investorov odporúčam nájsť si zoznamy spoločností, ktoré patria do kategórií:


 • Dividend Contenders (spoločnosti, ktoré 10 rokov vyplácajú dividendu a každý rok ju aj navýšili)

 • Dividend Aristocrats (spoločnosti, ktoré 25 rokov vyplácajú dividendu a každý rok ju aj navýšili)

 • Dividend Kings (spoločnosti, ktoré 50 rokov vyplácajú dividendu a každý rok ju aj navýšili)


Príklad: Pokiaľ si vieme poskladať portfólio zo spoločností, ktorých priemerná dividenda predstavuje 5%, tak každých investovaných 20 000 Eur nám zabezpečí ročný príjem 1000 Eur v dividendách. Chceme 1000 Eur meačne? Potrebujeme teda investovať 240 000 Eur. (v príklade neberieme do úvahy dane z dividend, ktoré sú väčšinou 15%)


Väčšina ľudí sa spolieha do budúcna na dôchodok, ktorý bude od štátu dostávať. Hlavný princíp dôchodku je platiť zo svojho platu mesačne odvody do dôchodkového sporenia a po dosiahnutí určitého veku poberať dôchodok, ktorý by mal zabezpečiť dôstojný život (pre starnutie populácie sa každoročne vek odchodu do dôchodku posúva až na aktuálnych 64 rokov). Ak sa však človek dôchodkového veku nedožije, peniaze prepadnú štátu a ak sa ho dožije, tak jeho výška je mnohokrát pre dôchodcu na hranici chudoby.


Príklad: Súčasná priemerná výška dôchodku na Slovensku je približne 500 Eur. Pokiaľ by si investor chcel zabezpečiť takýto príjem, tak by potreboval investovať približne 120 000 Eur.


Porovnajme si dôchodok s vyššie vybudovaným portfóliom. Hlavnou výhodou je, že dividendy sa nevyplácajú až po dosiahnutí určitého veku a vieme ich užívať ihneď. Nezanedbateľnou výhodou je aj fakt, že toto portfólio zdedia vaše deti a príjem z dividend im bude plynúť naďalej v rovnakej výške na rozdiel od dôchodku.


Príklad:


Rozhodli sme sa začať investovať a vybudovať si správne diverzifikované portfólio. Investujeme 20 000 Eur, kde máme napr. 30 spoločností s priemerným dividendovým výnosom 5%. Počítajme v tomto príklade s dividendovým rastom 2% (dividenda sa každoročne navyšuje o 2% tj. ak sme dostali jeden rok 1000 Eur dividend, druhý rok s rovnakým portfóliom bez reinvestovania dostaneme 1020 Eur) a rast podkladu predpokladajme konzervatívne 3% (tj. kúpime akcie spoločnosti za 1000 Eur, ročne nám zaplatí na dividendách 50 Eur (5% dividenda) a na konci roka narastie hodnota spoločnosti na 1030 Eur). Mesačne si plánujeme posielať na náš investičný účet 150 Eur . Ako bude naše portfólio vyzerať o 10/25 rokov?


 • Scenár 1 – Peniaze na účte bez sporenia : Dividendový výnos 0%, Dividendový rast 0%, Rast podkladu 0% a ročný vklad 1800 Eur (150 Eur mesačne)

 • Scenár 2 – Dividendové portfólio : Dividendový výnos 5%, Dividendový rast 2%, Rast podkladu 3% a ročný vklad 1800 Eur

 • Scenár 3 – S&P 5OO – pre zjednodušenie som tu zadal iba hodnotu 10% rast podkladu a rovnaký ročný vklad 1800 EurKonečný zostatok po 10 rokoch:

 • Na bežnom účte : 39 800 Eur

 • Na našom namodelovanom dividendovom účte: 80 360 Eur

 • Pri investovaní do S&P 500: 90 418 EurKonečný zostatok po 25 rokoch:

 • Na bežnom účte : 66 800 Eur

 • Na našom namodelovanom dividendovom účte: 402 718 Eur

 • Pri investovaní do S&P 500: 434 891 EurZ týchto čísel vidíme, že čím skôr začne človek investovať, tým lepšie. Pri vyššie splnených podmienkach budeme mať o 25 rokov na dividendovom účte 402 718 Eur a mesačne na dividendách budeme poberať už 2464,5 Eur. Pri ukladaní si peňazí na bežný účet by naše úspory mali hodnotu omnoho menšiu – 66 800 Eur bez mesačného príjmu. Pokiaľ by sa človek po 25 rokoch rozhodol investovať týchto 66 800 Eur, tak 5% dividenda by mu zabezpečila 278,3 Eur mesačne, čo je skoro 9 krát menej ako pri našom vymodelovanom dividendovom portfóliu.Mnoho ľudí sa pri téme investovania vyhovára na nedostatok času, vedomostí alebo otvorene povie, že tomu nechcú venovať svoj čas, nakoľko sa spoliehajú na dôchodok. Je zarážajúce, keď si človek predstaví, koľko času niekto strávi pri výbere chladničky, nového telefónu alebo iného tovaru bežnej spotreby a nenájde si čas na zabezpečenie si svojej budúcnosti a pasívneho príjmu prostredníctvom investovania. Pokiaľ človek investuje pravidelne a drží sa svojej stratégie, nemusí sa obávať ani korekcií a prepadov na burze, ktoré s určitosťou nastanú.Grafy modelovania vývoja portfólia sú k dispozícií v exceli pre členov OZ Eduka. Slúžia na porovnanie výkonnosti portfólií. Vieme si takto porovnať rôzne stratégie skladby portfólia a ich predpokladaný vývoj v priebehu rokov, či už value/ growth/ DGI a pod. Ak máte záujem sa stať členom OZ Eduka, kontaktujte nás na info@eduka.sk

コメント


bottom of page