top of page

Základy investovania na burze

Investovanie na burze predstavuje jednu z kľúčových súčastí moderného finančného sveta. Poďme sa podrobnejšie pozrieť na základné pojmy a princípy.


Čo je Burza


 1. Definícia: Burza je organizovaný trh, kde sa kupujú a predávajú rôzne finančné nástroje, ako sú akcie, dlhopisy, opcie a futures. Funguje ako platforma, ktorá spája kupujúcich a predávajúcich.

 2. Funkcia burzy: Hlavným účelom burzy je poskytovať likvidný a regulovaný trh pre obchodovanie cenných papierov. Umožňuje spoločnostiam získavať kapitál výmenou za podiel na vlastníctve (akcie) a investorom poskytuje možnosť získať výnosy z rastu a ziskov týchto spoločností.

 3. Druhy burz: Existujú rôzne typy burz vrátane akciových, komoditných a derivátových burz. Akciové burzy sú najznámejšie, kde sa obchodujú akcie spoločností (napr. New York Stock Exchange, London Stock Exchange).


Základné Pojmy


 1. Akcie: Akcia je podiel vlastníctva v spoločnosti. Keď kupujete akcie, stávate sa akcionárom, čo znamená, že máte nárok na časť zisku spoločnosti (dividendy) a máte určité hlasovacie práva.

 2. Dlhopisy: Dlhopis je druh dlhového nástroja, ktorý vydáva spoločnosť alebo vláda s cieľom získať kapitál. Investor, ktorý kupuje dlhopisy, vlastne požičiava peniaze emitentovi s dohodou, že mu budú vrátené po určitom čase spolu s úrokom.

 3. Investičné fondy: Investičný fond je typ kolektívneho investovania, kde sa peniaze od množstva investorov zhromažďujú a investujú do rôznych cenných papierov. Týmto spôsobom sa dosahuje diverzifikácia a zníženie rizika.

 4. ETFs (Exchange Traded Funds): ETFs sú podobné investičným fondom, ale s tým rozdielom, že sa obchodujú na burze ako akcie. Poskytujú jednoduchý spôsob, ako investovať do rôznych aktív, vrátane akcií, dlhopisov alebo dokonca komodít.


Ako Funguje Burza


 1. Obchodovanie: Obchodovanie na burze zahŕňa kupovanie a predávanie cenných papierov. Kupujúci a predávajúci ponúkajú ceny (ponuková a dopytová cena), a keď sa nájde zhoda, obchod sa uskutoční.

 2. Role maklérov: Individuálni investori zvyčajne obchodujú prostredníctvom maklérov alebo brokeražných firiem, ktoré poskytujú prístup k burze a zabezpečujú vykonávanie obchodných príkazov.

 3. Otváracie hodiny: Burzy majú špecifické obchodné hodiny, počas ktorých môže dochádzať k obchodovaniu. Mimo týchto hodín sa môžu realizovať len predbežné alebo následné obchodovania.

 4. Indexy: Burzové indexy (napr. Dow Jones, S&P 500) poskytujú prehľad o celkovom výkone trhu alebo jeho segmentov. Sledujú priemernú hodnotu vybraných akcií a sú ukazovateľmi trhových trendov.Investovanie na burze predstavuje komplexnú, ale prístupnú oblasť finančného trhu. Porozumenie týmto základným konceptom je kľúčové pre každého, kto chce začať investovať alebo len chápať, ako funguje trhové hospodárstvo.

Comments


bottom of page