top of page
LOGO_PNG.png

EDUKA
občianske združenie

Sme medzinárodné občianske združenie zamerané na finančné vzdelávanie. Spájame komunitu traderov a investorov zdieľajúcich znalosti, vlastné analýzy a obchodné štýly so zameraním na budovanie pasívneho príjmu.

NAŠE SÍDLO

Račianska 13917/26D, 831 02 Bratislava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

IČO: 500 425 05

Dátum vzniku:  27.11.2015

Registrácia pod č. : VVS/1-900/90-47223

Číslo účtu: SK08 8330 0000 0021 0204 6500

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Email: info@eduka.sk

Tel:  +421 911 055 516 (konateľ - Mgr. Martin Mihál)
+421 904 664 943 (konateľ - Mgr. Jakub Štutika)

        

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon

HLAVNÉ OKRUHY VZDELÁVANIA

PORTFÓLIO MANAŽMENT
 • Diverzifikácia portfólia

 • Risk manažment a jeho praktické využitie pri skladbe portfólia

 • Výpočet základných štatistických ukazovateľov portfólia ako VAR (value at rIsk), Expected Shortfall a pod.

 • Stratégie otvárania a uzatvárania pozícií

AKCIE
 • Analýza spoločností obchodovaných na regulovaných trhoch

 • Výpočet očakávanej návratnosti investície

 • Výpočet fair value podľa pomerových ukazovateľov

 • Porovnávanie jednotlivých odvetví (REITs, Healthcare,..)

 • Dividend growth investing 

 • Udržateľnosť a stabilita vyplácaných dividend

 • Analýza alternatív k akciám - dlhopisy, ETFs a pod.

OPCIE
 • Obchodovanie opčných stratégií (Short Strangle, Iron Condor, Iron Butterfly a pod.)

 • Využívanie opcií na nákup akcií (metóda Cash secured Put - CSP)

 • Využívanie opcií na opustenie obchodu ( metóda Covered Call - CC)

 • Výpočet návratnosti investície pri kombinovaní jednotlivých opčných stratégií

 • Rolovanie ITM opcí

 • Využitie opcií pri hedžovaní pozícií - minimalizácia dopadov burzových prepadov na portfólio

KOMODITY
 • Spreadové pozičné obchodovanie

 • Opcie na Futures kontrakty

 • Obchodovanie komodít s využitím sezonality

 • COT analýza

 • Práca s programom Seasonalgo

bottom of page