top of page
EDUKA logo

EDUKA
občianske združenie

Sme medzinárodné občianske združenie zamerané na finančné vzdelávanie. Spájame komunitu traderov a investorov zdieľajúcich znalosti, vlastné analýzy a obchodné štýly so zameraním na budovanie pasívneho príjmu.

NAŠE SÍDLO

Račianska 13917/26D, 831 02 Bratislava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

IČO: 500 425 05

Dátum vzniku:  27.11.2015

Registrácia pod č. : VVS/1-900/90-47223

Číslo účtu: SK08 8330 0000 0021 0204 6500

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Email: info@eduka.sk

Tel:  +421 911 055 516 (konateľ - Mgr. Martin Mihál)
+421 904 664 943 (konateľ - Mgr. Jakub Štutika)

        

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

PODPORTE NÁS FORMOU 2%

FYZICKÁ OSOBA

Pokiaľ si ako FO podávate daňové priznanie, jeho súčasťou je vyhlásenie
o poukázaní sumy vo výške 2-3% zaplatenej dane (v prípade, že máte potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti
v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a odpracovali ste minimálne 40 hodín, ste oprávnení darovať 3%, bez tohto potvrdenia ste oprávnení darovať 2%). Termín podania
je každoročne do konca marca (pokiaľ ste si nepredĺžili na daňovom úrade termín)

ZAMESTNANEC

Pokiaľ ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, požiadajte ho do 15.februára, aby Vám vyplnil potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Následne stačí vyplniť formulár
o vyhlásení o poukázaní 2-3% dane (v prípade, že máte potvrdenie
o dobrovoľníckej činnosti v zmysle
§ 5 ods. 6 zákona č. 406/2011 Z. z.
o dobrovoľníctve a odpracovali ste minimálne 40 hodín, ste oprávnení darovať 3%, bez tohto potvrdenia ste oprávnení darovať 2%). Obidve tlačivá
je potrebné doručiť alebo poslať poštou na daňový úrad v mieste bydliska
do konca apríla.

PRÁVNICKÁ OSOBA

PO - spoločnosti môžu taktiež darovať
1-2%. Podmienkou na darovanie 2% dane je aby spoločnosť do termínu podania daňového priznania darovala
na verejnoprospešné účely sumu
vo výške minimálne 0,5% z dane (táto čiastka musí byť darovaná organizácii nezriadenej za účelom podnikania
a nemusí sa jednať o ten istý subjekt, ktorému PO daruje 2% dane). Termín podania je každoročne do konca marca (pokiaľ ste si nepredĺžili na daňovom úrade termín)

bottom of page