top of page

CARL ICAHN Icahn Capital Management 14/11/2023Portfólio Icahn Capital Management, ktoré spravuje Carl Icahn, malo k tretiemu štvrťroku 2023 celkovú hodnotu približne 12,08 miliardy dolárov a pozostávalo z 14 akcií. Najväčšou investíciou bola Icahn Enterprises, ktorá tvorila 57,44% portfólia s pridaným podielom 4,88%. Ostatné významné investície zahŕňali CVR Energy Inc., Occidental Petroleum WTS, Southwest Gas Holdings Inc., a FirstEnergy Corp. Portfólio bolo prevažne sústredené na finančný sektor (57,44%), materiály (19,77%), utility (9,50%) a energetiku (5,90%)​​​​​​.


Icahn Capital Management v poslednom kvartáli uskutočnil nasledujúce zmeny vo svojom portfóliu:


Nákupy:

  • Icahn Enterprises (IEP) - Pridané akcie, nárast o 4,88%.

  • Southwest Gas Holdings Inc. (SWX) - Pridané akcie, nárast o 1,64%.


Predaje:

  • CVR Energy Inc. (CVI) - Znížený podiel o 6,33%.

  • Newell Brands Inc. (NWL) - Znížený podiel o 80,19%​​.


Zloženie portfólia:


Comments


bottom of page