top of page

OČAKÁVANÉ REPORTY FINANČNÝCH VÝSLEDKOV (1. - 5. 4. 2024)Iba 309 spoločností reportuje kvartálne výsledky v tomto týždni, väčšinou malé - pod 1b market cap. Za zmienku stojí Levis (LVI) a Shell (SHEL). :)


Comments