top of page

Od roku 1802 do Súčasnosti: Pozoruhodná Cesta Výnosov Akcií a Ich Historický Vplyv na Budovanie Majetku

Jeremy Siegel, autor knihy "Stocks for the Long Run", poskytol jednu z najkomplexnejších analýz historických výnosov rôznych investičných aktív, vrátane akcií, zlata a dlhopisov, od roku 1802. Jeho práca je často citovaná pre jej hĺbkový pohľad na dlhodobé finančné trendy a investičné stratégie. Tu sú niektoré z jeho zistení:


Akcie

 • Siegelova analýza ukazuje, že akcie poskytli najvyššie dlhodobé reálne výnosy zo všetkých hlavných aktívnych tried. Jeho výskum naznačuje, že akcie mali priemerný reálny ročný výnos okolo 6,5 až 7%, čo zohľadňuje aj infláciu.

 • Tieto výnosy sú do značnej miery dôsledkom rastu korporátneho zisku a dividend, ktoré akcie poskytujú.

Zlato

 • Zlato, podľa Siegelovej analýzy, z dlhodobého hľadiska neposkytuje také vysoké reálne výnosy ako akcie. Siegel poznamenáva, že zlato má tendenciu udržiavať svoju reálnu hodnotu cez čas, čo znamená, že je dobrým ochrancom pred infláciou, ale nie nutne zdrojom rastu bohatstva.

 • V niektorých obdobiach, najmä počas ekonomických kríz alebo vysokých mier inflácie, však môže zlato výrazne prevýšiť iné aktíva.

Dlhopisy

 • Dlhopisy, špeciálne vládne dlhopisy, majú podľa Siegela nižšie dlhodobé reálne výnosy v porovnaní s akciami. Ich výnosy sú však stabilnejšie a predvídateľnejšie.

 • Siegel ukazuje, že dlhopisy sú zvyčajne vhodné pre investičné stratégie zamerané na zachovanie kapitálu a pravidelný príjem, najmä pre konzervatívnejších investorov.


Siegel vo svojej práci zdôrazňuje, že akcie sú najlepšou voľbou pre dlhodobého investora, ktorý hľadá maximalizáciu kapitálového rastu, zatiaľ čo dlhopisy a zlato môžu slúžiť ako stabilizačné prvky a ochrana v portfóliu. Dôležitý je aj koncept diverzifikácie, pričom kombinácia týchto rôznych aktív môže pomôcť dosiahnuť vyvážené portfólio so zníženým celkovým rizikom.


Je dôležité poznamenať, že historické výnosy nie sú zárukou budúcich výsledkov, a preto by mal každý investor dôkladne zvážiť svoje osobné finančné ciele a toleranciu k riziku predtým, než sa rozhodne pre konkrétnu investičnú stratégiu.


Investovanie 1 dolára v roku 1801 do rôznych aktív odhaluje zaujímavý pohľad na dlhodobé investičné výnosy a riziká. Podľa historických analýz by tento 1 dolár investovaný do akcií v roku 1801 dosiahol v súčasnosti nominálnu hodnotu približne 12,7 milióna dolárov, čo dokazuje výnimočný dlhodobý rastový potenciál akcií. V porovnaní, 1 dolár investovaný do dlhodobých dlhopisov by mal terajšiu hodnotu okolo 18 235 dolárov, zatiaľ čo krátkodobé dlhopisy by sa zhodnotili na 5 061 dolárov. Zlato, tradične považované za bezpečný prístav, by z tejto investície vytvorilo len 32,84 dolárov.


Keď sa pozrieme na historické výnosy investičných aktív po očistení o infláciu, teda na reálne výnosy, obraz sa výrazne mení. Investícia 1 dolára v roku 1801 do rôznych aktív a jej reálny výnos do súčasnosti ukazuje nasledujúce:


Akciové Trhy:

 • Reálny výnos 1 dolára investovaného do akciových trhov v roku 1801 by bol v súčasnosti približne 755 163 dolárov. Toto číslo výrazne prekonáva výnosy z iných druhov aktív a ukazuje na enormný rastový potenciál akcií v dlhodobom horizonte, aj po zohľadnení inflácie.

Dlhodobé Dlhopisy:

 • V prípade dlhodobých dlhopisov by 1 dolár narástol na približne 1 083 dolárov. Hoci je to významný nárast, v porovnaní s akciami je to podstatne menej.

Krátkodobé Dlhopisy:

 • Krátkodobé dlhopisy by z 1 dolára vytvorili 301 dolárov, čo naznačuje nižší rast, ale aj nižšie riziko oproti akciám.

Zlato:

 • Investícia do zlata by zvýšila hodnotu na 1,95 dolára. Zlato teda dlhodobo udržiava svoju hodnotu lepšie než hotovosť, ale jeho rastový potenciál je v porovnaní s akciami a dlhopismi obmedzený.

Držanie Dolára (Hotovosť):

 • Držanie 1 dolára v hotovosti by viedlo k poklesu jeho hodnoty na 0,06 dolára v dnešných peniazoch, čo ilustruje negatívny dopad inflácie na hodnotu peňazí držaných v hotovosti bez investovania.


Tieto údaje jasne ukazujú, že z dlhodobého hľadiska akcie poskytujú najvyššie reálne výnosy, čo odráža ich potenciál rastu aj riziko. Dlhodobé a krátkodobé dlhopisy ponúkajú stabilnejšie, hoci nižšie výnosy, a zlato slúži ako konzervatívnejšia investícia s obmedzeným rastovým potenciálom. Hotovosť, bez investovania, stráca hodnotu kvôli inflácii. Tieto informácie sú dôležité pre pochopenie významu diverzifikácie a vhodnej alokácie aktív v investičnom portfóliu.Commentaires


bottom of page