top of page

Prvé Kroky vo Svete Investovania

Investovanie môže byť pre začiatočníkov často vnímané ako komplikovaný a zastrašujúci proces. Avšak s pravými informáciami a prístupom sa môže stať vzrušujúcou cestou k finančnej nezávislosti a dlhodobému rastu majetku. Tento článok je určený na poskytnutie uceleného sprievodcu pre začiatočníkov, ktorí chcú vstúpiť do sveta investovania, od výberu maklérskeho účtu až po základné stratégie budovania investičného portfólia.Úvod do Investovania


 1. Pochopenie Investovania: Investovanie je proces alokácie finančných prostriedkov (peniaze) do rôznych typov aktív (ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti), s cieľom dosiahnuť zisk. Cieľom investovania je vytvoriť príjem alebo zvýšiť hodnotu investovaného kapitálu v čase.

 2. Dôležitosť Investovania: Investovanie je kľúčové pre finančnú bezpečnosť a nezávislosť. Umožňuje nielen ochranu pred infláciou, ale aj možnosť akumulácie bohatstva cez dlhodobý kapitálový rast a príjem z investícií.Krok 1: Základy Finančnej Prípravy 1. Stanovenie Finančných Cieľov: Predtým, než začnete investovať, je dôležité mať jasné finančné ciele. Tie môžu zahŕňať dôchodkové plánovanie, kúpu domu, vzdelávanie detí, alebo jednoducho rast majetku.

 2. Vytvorenie Núdzového Fondu: Vytvorte si núdzový fond, ktorý pokryje aspoň 3-6 mesiacov vašich životných nákladov. Tento fond by mal byť uložený na bezpečnom, ľahko prístupnom mieste, ako je sporiaci účet.

 3. Rozpočet a Dlh: Máte stabilný rozpočet a kontrolovaný dlh? Je dôležité mať zdravý finančný plán a minimalizovať vysokúročové dlhy predtým, než sa pustíte do investovania.Krok 2: Základy InvestovaniaPorozumenie Rôznym Typom Investícií:


 • Akciový Trh: Investovanie do akcií spoločností. Akcie predstavujú vlastnícky podiel v spoločnosti.

 • Dlhopisový Trh: Dlhopisy sú formou požičania peňazí spoločnosti alebo vláde s pevným úrokom.

 • Vzájomné Fondy a ETFs: Fondy, ktoré zhromažďujú peniaze od viacerých investorov na investovanie do rôznych aktív.

 • Nehnuteľnosti: Investovanie do fyzických nehnuteľností alebo cez nehnuteľnostné investičné fondy (REITs).

 • Alternatívne Investície: Zahŕňajú súkromný kapitál, hedžové fondy, suroviny a ďalšie.


Riziko a Výnos:


 • Každá investícia nesie určité riziko. Je dôležité pochopiť, že vyšší potenciálny výnos je zvyčajne sprevádzaný vyšším rizikom.

 • Diverzifikácia a vhodná alokácia aktív môžu pomôcť riadiť a minimalizovať riziko.Krok 3: Výber Maklérskeho ÚčtuTypy Maklérskych Účtov:


Tradiční Makléri:


 • Poskytujú komplexné investičné služby vrátane individuálneho investičného poradenstva.

 • Ideálne pre investorov, ktorí uprednostňujú osobný prístup a potrebujú odborné vedenie.


Tradiční makléri, známi tiež ako full-service makléri, sú profesionáli v oblasti financií, ktorí poskytujú komplexnú škálu služieb spojených s investovaním. Ich hlavnými črtami sú:


 1. Osobné Investičné Poradenstvo:

 • Tradiční makléri poskytujú individuálne investičné poradenstvo. Pracujú priamo so svojimi klientmi, aby pochopili ich finančné ciele, investičný horizont a toleranciu k riziku.

 • Poskytujú personalizované odporúčania týkajúce sa výberu aktív, stratégie alokácie a rebalansovania portfólia.

 1. Rozsiahla Ponuka Produktov a Služieb:

 • Ponúkajú širokú paletu investičných produktov vrátane akcií, dlhopisov, vzájomných fondov, dôchodkových produktov, poistenia a plánovania dedičstva.

 • Môžu tiež poskytovať prístup k exkluzívnym investičným príležitostiam, ktoré nie sú bežne dostupné cez online maklérstva.

 1. Vysoká Úroveň Služieb:

 • Zameriavajú sa na poskytovanie vysoko kvalitných služieb, vrátane osobnej komunikácie, pravidelných stretnutí a detailných správ o výkonnosti portfólia.

 • Často poskytujú komplexné finančné plánovanie vrátane dôchodkového plánovania, daňového poradenstva a správy majetku.

 1. Vhodné pre Rôzne Typy Investorov:

 • Sú ideálne pre investorov, ktorí hľadajú odborné vedenie a nemajú čas alebo záujem o samostatné riadenie svojich investícií.

 • Obzvlášť prospešné môžu byť pre investorov s väčším investičným majetkom alebo komplexnými finančnými potrebami.

 1. Poplatky a Náklady:

 • Tradičné maklérstva obvykle účtujú vyššie poplatky než online maklérstva alebo robo-poradcovia. Poplatky môžu byť paušálne, percentuálne z hodnoty portfólia alebo kombináciou oboch.

 • Vyššie poplatky sú odôvodnené osobným prístupom a rozsiahlejšími službami, ktoré poskytujú.Online Makléri:


 • Ponúkajú konkurenčné ceny a digitálne platformy pre samostatné investovanie.

 • Vhodné pre investorov, ktorí preferujú riadiť svoje investície online s minimálnou alebo žiadnou asistenciou.


Online makléri sú digitálne platformy alebo maklérstva, ktoré poskytujú investorom nástroje a prostriedky na samostatné uskutočňovanie obchodov a investícií cez internet. Tieto platformy sa vyznačujú niekoľkými kľúčovými charakteristikami:


 1. Digitálna Platforma:

 • Využívajú moderné technológie na poskytnutie pohodlného a efektívneho obchodovania online. Umožňujú užívateľom vykonávať obchody, sledovať trhové výkony a riadiť svoje portfólio prostredníctvom webových alebo mobilných aplikácií.

 1. Nízke Poplatky a Komisie:

 • Jednou z hlavných výhod online maklérstiev sú zvyčajne nižšie transakčné poplatky a komisie v porovnaní s tradičnými maklérstvami. Mnohé online platformy dokonca ponúkajú obchodovanie bez poplatkov za určité typy transakcií, ako sú obchody s akciami alebo ETF.

 1. Samostatné Obchodovanie:

 • Umožňujú investorom riadiť svoje investície nezávisle, bez priamej interakcie s finančným poradcom alebo maklérom. Tento prístup je obľúbený medzi investormi, ktorí preferujú "do-it-yourself" (DIY) prístup.

 1. Rôznorodosť Investičných Možností:

 • Ponúkajú širokú škálu investičných produktov vrátane akcií, dlhopisov, ETF, opcií a niekedy aj kryptomien.

 • Niektoré platformy ponúkajú aj pokročilé obchodné nástroje a analýzy pre skúsenejších investorov.

 1. Vzdelávacie Zdroje:

 • Mnohé online maklérstva poskytujú bohaté vzdelávacie zdroje, ako sú tutoriály, webináre, články a analytické nástroje, ktoré pomáhajú investorom pri tvorbe informovaných investičných rozhodnutí.

 1. Cieľová Skupina:

 • Sú ideálne pre investorov, ktorí sú pohodlní s používaním technológie a majú záujem o aktívne riadenie vlastných investícií.

 • Obľúbené sú hlavne medzi mladšími generáciami investorov, ktorí hľadajú pohodlné, rýchle a cenovo dostupné spôsoby investovania.

 1. Bezpečnosť a Regulácia:

 • Aj keď sú operácie vykonávané digitálne, online maklérstva sú regulované a musia spĺňať prísne bezpečnostné štandardy na ochranu údajov a investícií klientov.


Vzhľadom na svoje nízke náklady, prístupnosť a pohodlnosť, online maklérstva sú stále populárnejšou voľbou pre individuálnych investorov, ktorí chcú vstúpiť na trh s investíciami.Robo-Poradcovia:


 • Automatizované investičné platformy, ktoré poskytujú správu portfólia založenú na algoritmoch a investičných modeloch.

 • Ideálne pre investorov hľadajúcich nízkonákladové, pasívne investičné riešenia.


Robo-poradcovia sú digitálne platformy, ktoré poskytujú automatizované, algoritmicky vedené investičné služby. Sú navrhnuté tak, aby ponúkli efektívne investičné riadenie s minimálnym alebo žiadnym ľudským zásahom. Tu sú ich základné charakteristiky:


 1. Automatizované Investičné Riadenie:

 • Robo-poradcovia používajú algoritmy na analýzu vašej finančnej situácie a investičných cieľov. Na základe získaných informácií automaticky vytvárajú a spravujú investičné portfólio.

 1. Nízke Náklady:

 • Jednou z hlavných výhod robo-poradcov sú relatívne nízke poplatky v porovnaní s tradičnými finančnými poradcami alebo správcami portfólia. Nízke náklady sú možné vďaka automatizácii procesov a menšej potrebe ľudských zdrojov.

 1. Prístupnosť a Pohodlnosť:

 • Robo-poradcovia sú dostupní online, čo znamená, že investori môžu pristupovať k svojim účtom a sledovať svoje investície kedykoľvek a kdekoľvek. Tento prístup je obzvlášť atraktívny pre technologicky zdatných investorov.

 1. Minimalizácia Ľudského Faktora:

 • Keďže rozhodnutia sú založené na algoritmoch, minimalizuje sa riziko ľudských chýb alebo emocionálnych rozhodnutí. Toto môže byť prospešné pre investorov, ktorí hľadajú objektívne vedené investičné stratégie.

 1. Personalizácia:

 • Pri registrácii na robo-poradenskej platforme sú od investorov vyžadované informácie o ich investičných cieľoch, časovom horizonte a tolerancii k riziku. Na základe týchto údajov robo-poradca vytvára prispôsobené portfólio.

 1. Diverzifikácia a Rebalansovanie:

 • Robo-poradcovia často investujú do širokého spektra indexových fondov alebo ETFs, čím dosahujú diverzifikáciu portfólia. Navyše, pravidelne realizujú automatické rebalansovanie, aby udržali portfólio v súlade s cieľovou alokáciou aktív.

 1. Vhodné pre Pasívnych Investorov:

 • Sú ideálnou voľbou pre pasívnych investorov, ktorí preferujú "nastaviť a zabudnúť" prístup k investovaniu, bez potreby aktívneho monitorovania a zasahovania do portfólia.

 1. Regulácia a Bezpečnosť:

 • Podobne ako tradičné finančné inštitúcie, aj robo-poradcovia sú regulovaní a musia spĺňať prísne požiadavky na ochranu investorov a ich aktív.


Robo-poradcovia predstavujú moderný prístup k investovaniu, ktorý je obzvlášť príťažlivý pre novú generáciu investorov vzhľadom na ich digitálnu prívetivosť, nízke náklady a jednoduchosť použitia.Výber Správneho Makléra:


 • Zvážte poplatky, dostupnosť investičných možností, kvalitu zákazníckeho servisu a užívateľskú prívetivosť platformy.

 • Prečítajte si recenzie a porovnajte rôzne maklérstva, aby ste našli to, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.


Otvorenie Účtu:


 • Proces otvorenia účtu zahŕňa poskytnutie osobných údajov, dokladov o identite a finančných informácií.

 • Buďte pripravení na odpovedanie otázok týkajúcich sa vašich investičných cieľov, časového horizontu a rizikovej tolerance.Krok 4: Základná Stratégia Budovania Portfólia 1. Stanovenie Cieľov a Časového Horizontu:

Určte svoje finančné ciele a časový horizont, počas ktorého plánujete investovať. Krátkodobé ciele (do 5 rokov) vyžadujú konzervatívnejšie prístupy, zatiaľ čo dlhodobé ciele (nad 10 rokov) umožňujú väčšiu expozíciu voči akciám a vyššiemu riziku.

 1. Alokácia Aktív:

 • Rozhodnite sa, ako rozdelíte svoje investície medzi rôzne typy aktív (akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, atď.). Toto rozhodnutie by malo byť založené na vašej rizikovej tolerancii a časovom horizonte.

 • Mladší investori môžu preferovať vyšší podiel akcií pre ich potenciál vyšších výnosov v dlhodobom horizonte, zatiaľ čo starší alebo konzervatívnejší investori môžu uprednostniť bezpečnejšie dlhopisy.

 1. Diverzifikácia:

 • Diverzifikácia je kľúčová na zníženie rizika. Investujte do rôznych sektorov, priemyselných odvetví a geografických lokalít.

 • Využite fondy, ako sú vzájomné fondy alebo ETFs, na dosiahnutie diverzifikácie bez nutnosti kupovať množstvo jednotlivých akcií alebo dlhopisov.

 1. Rebalancovanie Portfólia:

 • Pravidelne kontrolujte a prispôsobujte svoje portfólio, aby ste udržali požadovanú alokáciu aktív. To môže znamenať predaj určitých investícií a nákup iných, aby sa dosiahla požadovaná rovnováha.

 1. Využívanie Dollar-Cost Averaging (DCA):

 • Dollar-cost averaging znamená pravidelné investovanie rovnakej sumy peňazí. Táto stratégia môže pomôcť znížiť vplyv trhovej volatility.

 1. Dlhodobý Pohľad:

 • Investovanie je dlhodobý záväzok. Vyhnite sa emocionálnym reakciám na krátkodobé trhové výkyvy a zamerajte sa na dlhodobé ciele.


Krok 5: Monitorovanie a Úprava Investícií 1. Pravidelná kontrola:

 • Aspoň raz ročne skontrolujte svoje investičné portfólio, aby ste zistili, či je stále v súlade s vašimi finančnými cieľmi a časovým horizontom.

 • Zohľadnite akékoľvek zmeny vo vašom živote alebo finančných cieľoch, ktoré by mohli ovplyvniť vašu investičnú stratégiu.

 1. Vzdelávanie a Učenie sa:

 • Udržujte sa informovaní o trhových trendoch, ekonomickej situácii a nových investičných možnostiach.

 • Využite dostupné zdroje ako finančné webové stránky, knihy, semináre a workshopy na zvýšenie vašich znalostí a zručností v oblasti investovania.

 1. Využívanie Technológie a Nástrojov:

 • Využívajte online nástroje a aplikácie pre sledovanie a analýzu vašich investícií.

 • Mnohé maklérstva a finančné platformy ponúkajú nástroje pre sledovanie výkonnosti, rebalansovanie a automatizovanú analýzu portfólia.Krok 6: Psychológia Investovania 1. Emocionálna Disciplína:

 • Investovanie môže byť emocionálne. Dôležité je nenechať sa uniesť strachom alebo chamtivosťou a držať sa svojej predom stanovenej investičnej stratégie.

 • Vyhnite sa impulzívnym rozhodnutiam založeným na krátkodobých trhových výkyvoch.

 1. Očakávania a Realita:

 • Nastavte si realistické očakávania ohľadom výnosov. Nečakajte, že sa stanete bohatými cez noc. Investovanie je proces, ktorý vyžaduje trpezlivosť a čas.

 1. Vyhýbanie sa Častým Chybám:

 • Vyhnite sa bežným chybám ako sú časté obchodovanie, pokusy o "načasovanie trhu", alebo investovanie do "horúcich tipov" bez dostatočného výskumu.


Investovanie je cenná zručnosť, ktorá môže výrazne prispieť k vašej finančnej budúcnosti. Ako začiatočník môžete čeliť určitým výzvam, ale s primeraným vzdelávaním, plánovaním a disciplínou môžete efektívne navigovať vo svete investovania. Pamätajte, že kľúčom k úspechu je dlhodobý pohľad, diverzifikácia a prispôsobenie vašej stratégie podľa vašich osobných finančných cie

Comments


bottom of page